Karteringscommissie

KARTEERDERSHANDLEIDING ONLINEPaddenstoelenkarteren: een karwei dat nooit ophoudt!
De paddenstoelenkartering wordt sinds 1980 georganiseerd door de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) en heeft tot doel zoveel mogelijk gegevens over paddenstoelen te verzamelen. Zulke gegevens kunnen inzicht bieden in de verspreiding van soorten, veranderingen in de mycoflora (=paddenstoelenflora) aan het licht brengen en worden ingezet bij beheer en bescherming van natuurgebieden.

Inmiddels heeft de NMV ruim 2 miljoen gegevens in haar database en komen daar jaarlijks zo'n 80.000 nieuwe gegevens bij. Deze gegevens worden bovendien regelmatig toegevoegd aan de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), waardoor zij bijvoorbeeld in kaartjes zichtbaar kunnen worden gemaakt in de Verspreidingsatlas.

De paddenstoelenkartering staat open voor iedereen die het leuk vindt om paddenstoelwaarnemingen door te geven. Er wordt voor gezorgd dat deze gegevens op wetenschappelijk verantwoorde wijze worden verzameld en beheerd. Dat betekent ook dat er eisen worden gesteld aan de waarnemingen en deze handleiding is geschreven om de waarnemers te helpen hun vondsten op de juiste manier te registreren.
Waarnemen, registreren en melden - wat biedt deze handleiding?
Waarnemen van paddenstoelen begint bij herkenning. Maar vervolgens wil je ook zeker weten dat je de gevonden soort juist benoemt: een determinatiefout is bij paddenstoelen snel gemaakt! En wie kan je daarbij helpen? Ook is het vaak zinvol milieugegevens bij de waarneming op te geven. Maar welke gegevens zijn belangrijk en hoe doe je dat? Tenslotte wil je je waarnemingen melden. Waar en hoe moet je dat doen? Er zijn mogelijkheden via internet, maar je kunt ook een speciaal invoerprogramma downloaden en installeren. Bij alle hierboven genoemde stappen wil deze handleiding behulpzaam zijn en worden tips en aanwijzingen geboden.

Verspreidingsatlas Paddenstoelen Online
Alle gegevens uit het karteringsbestand in beeld: actuele verspreidibngskaartjes bij alle soorten! Ook zijn belangrijke kenmerken, literatuurverwijzingen en alle informatie uit het 'Overzicht van de Paddestoelen in Nederland' opgenomen. Tenslotte voorziet de verspreidingsatlas in afbeeldingen en wie ingelogd is, kan zelf foto's uploaden (die overigens eerst door een deskundige worden bekeken, voordat ze voor iedereen zichtbaar worden).