Nieuwe ontwikkelingen bij de Karteringscommissie


26 september 2019: Nieuwe versie PaKa_NL: versie 1.7.0
Deze update betreft een uitbeiding van de soortenlijst, zoals gepubliceerd in Coolia 62(4):199-207.

Het is niet nodig om ingevoerde waarnemingen in een vorige versie van PaKa_NL opnieuw in te voeren in de nieuwe versie. Stuur het bestand met waarnemingen die met een oudere versie van PaKa_NL zijn ingevoerd naar de districtsco÷rdinator. Gebruik dan voor waarnemingen uit 2017 en 2018 de nieuwste versie.

Ga voor de nieuwste versie naar de downloadpagina!30 januari 2018: Nieuwe versie van Uitvoermudule PaKa_NL: versie 1.5
Ga voor de nieuwste versie naar de downloadpagina!19 februari 2017: online Nieuwe-soortformulier aangepast
Het online Nieuwe-soortformulier voor het aanmelden van nieuwe soorten is aangepast. Er is een applicatie aan toegevoegd, zodat de melder per email een overzicht ontvangt van het ingevulde formulier.
De link naar het nieuwe soortformulier is te vinden op de downloadpagina.16 februari 2017: 110 nieuwe taxa in 2016 toegevoegd aan nieuwesoortenlijst

Ga naar de nieuwesoortenlijst24 augustus 2016: Nieuwe-soortformulier vernieuwd
Het ‘oude’ nieuwe soortformulier is vervangen door een online in te vullen nieuwe soortformulier. Het oude formulier werd niet meer ondersteund en kon daardoor niet meer aangepast worden. Het nieuwe formulier, gebaseerd op Google-formulieren, wordt niet meer gedownload, maar rechtstreeks (online) ingevuld. Een groot voordeel is dat alle gegevens direct voor de co÷rdinator overzichtelijk in een tabel geplaatst worden. Dit levert veel tijdwinst op. Een link naar het nieuwe soortformulier is te vinden op de downloadpagina.20 februari 2016: WPN heet nu Karteringscommissie (KC)
De KC legt nu rechtstreeks verantwoording af aan het bestuur en namens deze commissie is Mirjam Veerkamp toegevoegd als agendalid aan het bestuur van de NMV.