Waarom paddenstoelenkartering?

Het inventariseren van paddenstoelen boeiend en nuttig
Paddenstoelen zijn niet alleen mooi maar ook nuttig. Ze vervullen essentiŽle functies in de natuur, zoals samenwerking met bomen en opruimen van afgevallen blad en dood hout. Vooral in bossen zijn ze opvallend door hun grote aantallen en enorme vormenrijkdom.
Al vele jaren wordt de paddenstoelenflora in ons land bestudeerd door natuurliefhebbers en professionele mycologen. Talloze veldboekjes, herbariumcollecties, fotoarchieven en publicaties getuigen van deze activiteit. Ze bevatten een schat aan informatie over het voorkomen van in totaal meer dan 5300 soorten paddenstoelen in Nederland, nu en in het verleden. Deze informatie was in het verleden echter slecht toegankelijk en veel gegevens zijn verloren gegaan. Daarom is de Nederlandse Mycologische Vereniging in 1980 gestart met een karteringsproject. Dit project wordt sindsdien gedragen door de Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland en heeft tot doel:
  • Het bevorderen van paddenstoeleninventarisaties;
  • Een centrale registratie van alle verspreidingsgegevens over paddenstoelen in een geautomatiseerd bestand;
  • Het toegankelijk maken van deze gegevens voor onderzoek en het publiceren van de resultaten;
  • Het beschikbaar stellen van gegevens uit het bestand voor natuurbeschermingsdoeleinden.
Wie doen er mee met karteren?
Iedereen kan meedoen. Ook als je alleen de Vliegenzwam herkent, is het doorgeven hiervan zinvol. Maar het is wel belangrijk dat je beseft dat het herkennen van de meeste paddenstoelen niet eenvoudig is en dat we niets hebben aan gegevens die niet kloppen. Daarom stellen we eisen aan de manier waarop je waarnemingen aan ons doorgeeft. Ben je serieus ingesteld, lees dan hoe je kunt meedoen!
Ben je geÔnteresseerd in output, zoals kaartjes waarop je kunt zien waar paddenstoelsoorten voorkomen? Kijk dan in de Verspreidingsatlas.