Invoerprogramma voor het melden van waarnemingen

De NMV houdt een eigen gegevensbestand bij van in Nederland waargenomen paddenstoelen. Omdat deze gegevens voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, worden er ook eisen gesteld aan de betrouwbaarheid van deze gegevens en aan de manier waarop zij worden aangeleverd (zie op de pagina waarom karteren?). De NMV heeft daarom een eigen invoerprogramma ontwikkeld. Karteerders kunnen hun waarnemingen hiermee in het juiste formaat aanleveren.

Betrouwbare gegevens zijn van vitaal belang voor de waarde van het gegevensbestand!
Van karteerders wordt verwacht dat zij alleen gegevens aanleveren van waarnemingen, waarvan zij 100% zeker zijn. Dit betekent dat zeldzame soorten of soorten die je niet zo goed kent en waar 'dubbelgangers' van bestaan, gecontroleerd zijn door kenners, voordat je een waarneming doorgeeft! Voldoen je waarnemingen aan deze eis, dan zijn alle waarnemingen welkom, ook van gewone soorten! Karteerders hebben een eigen waarnemersnummer, waardoor hun eigen waarnemingen ook altijd achteraf weer kunnen worden opgevraagd.

Bent u nog geen karteerder en wilt u ook graag paddenstoelenwaarnemingen doorgeven aan de NMV? Lees dan eerst de informatie op de pagina meedoen met karteren.

Invoerprogramma PaKa_NL
Het invoerprogramma is een beveiligd Excel-formulier dat werkt in MS-Office-versies vanaf 2007 onder Windows en in Office 11 for Mac op de Mac. Behalve het invoerprogramma kunt u hieronder ook een demo en een handleiding downloaden. Het is zinvol eerst de demo te bekijken en de handleiding goed te lezen. Ook op het formulier staat een toelichting. Het kan zijn dat bij nieuwere formulierversies ook wijzigingen in de toelichting worden aangebracht.

Gebruik altijd de nieuwste versie van het invoerformulier!
Zodra er een nieuwere versie beschikbaar is, stuurt u formulieren die u al in gebruik hebt genomen naar de DC.
Nieuwe waarnemingen verwerkt u altijd in de laatste versie van het invoerformulier!

Downloaden
Download het Invoerprogramma op de downloadpagina.