Protocol Nieuwe Soort

Indien men een soort gevonden heeft die niet in de Beknopte Standaardlijst 2013 of in de nieuwesoortenlijst staan gaat het mogelijk om een nieuwe soort. Het volgende protocol dient dan in acht te worden genomen:

1. Nieuwe soorten kunnen niet worden opgenomen in PaKa_NL! Ze mogen ook niet bijgeschreven worden, maar volgen een aparte route voor aanmelding en opname

2. Controleer of de nieuwe soort mogelijk bekend is onder een andere naam of synoniem. Raadpleeg daarvoor onder andere MycoBank, Index fungorum of het Overzicht van de paddestoelen in Nederland (OPN, kijk ook in hoofdstuk 16!).

3. De soort heeft geen gangbare synoniemen en staan niet in de nieuwesoortenlijst. Vul in dat geval het online nieuwe soortformulier in en sluit af door op de verzend-knop te drukken. Het formulier zal rechtstreeks naar de KC verzonden worden.

4. Ook indien een soort eerder gemeld is, maar er nog geen nummer aan is toegekend kan een nieuwe soortformulier ingevuld worden.

5. Nieuwe soorten kunnen alleen worden geaccepteerd als de determinatie is gecontroleerd door een deskundige Ún als er bewijsmateriaal is bewaard.
Zorg ervoor dat het (gedroogde) materiaal op de juiste wijze in een herbarium worden opgenomen. Specialisten zullen het voor nadere determinatie opvragen. Bekijk voor een juiste manier van bewaren het hoofdstuk hierover in de Karteerdershandleiding: Determineren, beschrijven collectie, aanleggen herbarium.

Tot slot
Houdt rekening met dat de verwerking tijd kost. Het duurt dan ook even voordat een soort ergens in een lijst vermeld wordt.

Downloaden
Download het Nieuwesoortenformulier via de downloadpagina.