Paddenstoelen op de Rode Lijst in Nederland

Op 18 oktober 2008 werd tijdens het jubileumweekend op landgoed Hoekelum om 10.30 uur de nieuwe Rode Lijst (2008) gepresenteerd en overhandigd aan een vertegenwoordiger van het Ministerie van LNV!

U kunt het Basisrapport Rode Lijst Paddenstoelen volledig downloaden als PDF-bestand. Tevens kunt u de Rode Lijst als HTML-bestand raadplegen op deze pagina. In die lijst kan men ook de toegekende categoriewaarden van de Rode Lijst uit 1996 terugvinden. Een aantal soorten die in 1996 nog op de Rode Lijst stonden, komt niet meer voor in de nieuwe Rode Lijst. Van deze soorten kan men ook een HTML-bestand raadplegen op deze pagina. Let op: op 2 december verscheen een erratum.

Vrijdag 4 september 2009 is de nieuwe Rode Lijst gepubliceerd in de Staatscourant en aldus van kracht geworden.

Download het Basisrapport Rode Lijst Paddenstoelen
Raadpleeg de volledige Rode Lijst op deze pagina
Lijst van soorten die niet meer in de Rode Lijst staan
Bekijk het kaartje


Rode Lijst-categorieŽn en naar het rapport samengestelde tabellen
Omschrijving van de verschillende categorieŽn soorten ten behoeve van de Rode Lijst

Rode-Lijstsoorten:
VN:verdwenen soorten: soorten die maximaal zijn afgenomen en nu afwezig zijn.
EB:ernstig bedreigde soorten: soorten die zeer sterk zijn afgenomen en nu zeer zeldzaam zijn.
BE:bedreigde soorten: soorten die sterk zijn afgenomen en nu zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn en soorten die zeer sterk zijn afgenomen en nu zeldzaam zijn.
KW:kwetsbare soorten: soorten die matig zijn afgenomen en nu vrij tot zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en nu vrij zeldzaam zijn;
GE:gevoelige soorten: soorten die stabiel zijn of toegenomen, maar zeer zeldzaam zijn (GE-z) en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen, maar nog algemeen zijn (GE-t).
Geen Rode-Lijstsoorten:
TNB:thans niet bedreigde soorten: soorten die stabiel zijn of toegenomen en algemeen tot zeldzaam zijn en soorten die matig zijn afgenomen en algemeen zijn.
OG:soorten die wel zijn beschouwd, maar door onvoldoende gegevens niet in ťťn van de bovenstaande categorieŽn kunnen worden geplaatst
NB:niet beschouwde soorten.

Hieronder een samenstelling van tabel 5.1 en 5.5 uit het Basisrapport Rode Lijst Paddenstoelen (blz. 28 en 33).
Aantallen en percentages van soorten paddenstoelen in verschillende categoriŽn van de Rode Lijst 2008.

Rode Lijst-soorten (percentages t.o.v. het aantal voldoende bekende soorten) Rode Lijst 2008 Rode Lijst 1996
Totaal Rode Lijsten 1619 62% 1655 67%
VE - Verdwenen 171 7% 202 8%
EB - Ernstig bedreigd 293 11% 253 10%
BE - Bedreigd 368 14% 289 12%
KW - Kwetsbaar 353 13% 283 11%
GE(z) - Gevoelig-zeldzaam 414 16% 628 25%
GE(t) - Gevoelig-trend 20 1% 0 0%
Overige voldoende bekende soorten
TNB - Thans niet bedreigd 1005 38% 820 33%
Totaal van voldoende bekende soorten 2624 100% 2475 100%

Totaal aantal soorten 4732 100% 3502 100%
- Voldoende bekend 2624 55% 2475 71%
NB/OG - Niet beschouwd / Onvoldoende gegevens 2108 45% 1027 29%

Hieronder tabel 5.2 (iets vereenvoudigd) uit het Basisrapport Rode Lijst Paddenstoelen (blz. 29).
Verdeling van de categoriŽn van de Rode Lijst 2008 over de belangrijkste taxonomische groepen van paddenstoelen.

Taxonomische groep: Agaricales Aphyllo- Phorales Phragmo- Basidiomycetes Gastero- Mycetes Ascomycetes Deutero- mycetesTotaal aantal soorten 2188 639 116 96 1677 16
Voldoende bekend 1796 368 26 86 347 1
Rode Lijst 2008 1156 (64%) 200 (54%) 10 (38%) 50 (58%) 203 (59%) 0
Rode Lijst-categorieŽn:

Gevoelig-trend 1% 1% 0% 2% 0% 0%
Gevoelig-zeldzaam 16% 15% 12% 16% 17% 0%
Kwetsbaar 15% 12% 8% 7% 9% 0%
Bedreigd 15% 11% 4% 16% 14% 0%
Ernstig bedreigd 11% 7% 4% 10% 15% 0%
Verdwenen 7% 8% 12% 6% 5% 0%

Hieronder tabel 5.3 (iets vereenvoudigd) uit het Basisrapport Rode Lijst Paddenstoelen (blz. 30).
Verdeling van de categoriŽn van de Rode Lijst 2008 over de belangrijkste functionele groepen van paddenstoelen.

Functionele groep: mycorrhiza biotrofe parasiet Necrotroof op hout saprotroof op hout saprotroof op kruid saprotroof op grond saprotroof op mest met mossen met alg (licheen)
voldoende bekend 727 37 78 564 70 1006 64 63 4
Rode Lijst 2008 500 (69%) 18 (49%) 35 (45%) 249 (44%) 33 (41%) 702 (70%) 39 (61%) 39 (62%) 4 (100%)
Rode-LijstcategorieŽn (percentages berekend van aantal voldoende bekende soorten)
Gevoelig-t 0% 3% 0% 1% 0% 1% 2% 0% 0%
Gevoelig-z 13% 14% 13% 13% 6% 20% 16% 16% 25%
Kwetsbaar 14% 3% 12% 9% 11% 15% 28% 16% 0%
Bedreigd 16% 16% 12% 10% 10% 16% 8% 8% 50%
Ernstig bedreigd 16% 5% 4% 7% 9% 12% 5% 11% 25%
Verdwenen 10% 8% 5% 5% 5% 5% 3% 11% 0%

Hieronder een vereenvoudigde samenstelling van tabel 5.4 en 5.9 uit het Basisrapport Rode Lijst Paddenstoelen.
Aantallen soorten per categorie voor de belangrijkste habitatgroepen van paddenstoelen in de Rode Lijst 2008 en 1996 (naar Arnolds & Van Ommering, 1996); n.o.: categorie in 1996 niet onderscheiden.

Habitatgroep voldoende bekend Rode Lijst Gevoelig Kwets-
baar
Bedreigd Ernstig bedreigd Ver- dwenen
Loofbossen, algemeen
Rode Lijst 2008 266 33% 10% 4% 5% 6% 8%
Rode Lijst 1996 273 41% 14% 6% 7% 4% 10%
Loofbossen, arm
Rode Lijst 2008 180 50% 10% 12% 11% 11% 6%
Rode Lijst 1996 173 59% 14% 10% 15% 13% 7%
Loofbossen, rijk
Rode Lijst 2008 644 61% 21% 12% 12% 11% 5%
Rode Lijst 1996 631 69% 33% 11% 9% 9% 8%
Lanen
Rode Lijst 2008 236 66% 14% 16% 16% 14% 4%
Rode Lijst 1996 196 83% 23% 17% 16% 18% 9%
Moerasbossen
Rode Lijst 2008 133 62% 14% 14% 19% 8% 8%
Rode Lijst 1996 127 61% 25% 11% 13% 7% 4%
Naaldbossen
Rode Lijst 2008 (arm) 228 68% 11% 12% 14% 14% 17%
Rode Lijst 2008 (rijk) 100 77% 15% 9% 23% 21% 9%
Rode Lijst 2008 (totaal) 328 70% 12% 11% 16% 16% 14%
Rode Lijst 1996 (totaal) 313 81% 22% 11% 19% 16% 14%
Brandplekken
Rode Lijst 2008 48 96% 10% 8% 38% 31% 8%
Rode Lijst 1996 n.o. n.o. n.o. n.o. n.o. n.o. n.o.
Heide en stuifzand
Rode Lijst 2008 70 79% 19% 20% 24% 11% 4%
Rode Lijst 1996 58 72% 14% 16% 12% 21% 10%
Venen en moerassen
Rode Lijst 2008 72 86% 17% 21% 15% 15% 18%
Rode Lijst 1996 66 83% 30% 14% 12% 11% 17%
Graslanden, arm
Rode Lijst 2008 209 83% 24% 23% 20% 12% 3%
Rode Lijst 1996 186 88% 35% 16% 20% 13% 2%
Graslanden, rijk
Rode Lijst 2008 120 50% 12% 21% 7% 7% 3%
Rode Lijst 1996 99 42% 19% 14% 5% 4% 0%
Duinen en kwelders
Rode Lijst 2008 82 73% 29% 20% 20% 5% 0%
Rode Lijst 1996 37 70% 30% 14% 14% 10% 3%
Akkers, ruigtes, stad
Rode Lijst 2008 220 46% 15% 14% 10% 6% 2%
Rode Lijst 1996 135 56% 24% 16% 9% 3% 4%