SL2013

Standaardlijst 2013

Een standaardlijst heeft als doel tot een standaardisatie van taxonomische opvattingen en naamgeving te komen. Omdat taxonomie en naamgeving voortdurend in beweging zijn, bijvoorbeeld door fylogenetisch onderzoek waarbij verwantschappen op basis van het DNA kunnen worden vestgesteld, waardoor oude opvattingen moeten worden herzien, is zo'n standaardisatie altijd maar een bepaalde periode min of meer in overeenstemmign met de stand van kennis. Van tijd tot tijd moet een standaardlijst daarom worden herzien. De huidige standaardlijst is de opvolger van de standaardlijst uit 1995 die werd gepubliceeerd in het 'Overzicht van de paddestoelen in Nederland' (E. Arnolds, Th. Kuyper & M.E. Noordeloos, 1995).

Interactieve soortenlijst
De standaardlijst kan nu ook interactief worden geraadpleegd. Lees meer!

Errata
De standaardlijst 2013, die in januari 2014 werd gepresenteerd, is een lijst van 8534 namen. Die namen verwijzen naar soorten. Deze soorten hebben allemaal een unieke soortcode, een aantal ecologische kenmerken, een Rode Lijstcode en een mate van zeldzaamheid, uitgedruk in een waarde voor frequentieklasse. Hoewel de lijst zorgvuldig tot stand is gebracht, zijn er onregelmatigheden in geslopen. Dit maakt een pagina met errata noodzakelijk. Ook is het goed mogelijk dat door derden nog fouten worden ontdekt. Wij hopen dat deze fouten aan ons worden gemeld, zodat zij aan de errata kunnen worden toegevoegd.

Nieuwe soorten
Op het moment dat een nieuwe standaardlijst "af" is, is hij alweer verouderd, omdat er nog steeds nieuwe soorten worden gevonden. Deze nieuwe soorten worden niet zonder meer aan de standaardlijst toegevoegd. Ten eerste moet het materiaal altijd door een specialist worden geverifieerd. Ook moet er gedroogd materiaal worden bewaard. Pas als dat geregeld is, komt een soort in aanmerking om opgenomen te worden in de standaardlijst van Nederlandse paddenstoelen. Maar dan moeten ook de taxonomie en geldige naam in overeenstemming zijn met de keuzes die voor de officiŽle standaardlijst zijn gemaakt. Zolang nieuwe soorten nog in dit traject zitten, worden zij gepubliceerd een in voorlopige lijst van nieuwe soorten. Geaccepteerde soorten worden eens per jaar aan de onlineversie van de standaardlijst toegevoegd.

Bekijk de nieuwesoortenlijst (voorlopige lijst van soorten die in behandeling zijn)
Bekijk het Protocol Nieuwe Soort (regels voor het aanmelden van nieuwe soorten)