Noord-Holland

Consul: A. Vaessen, Belle van Zuylenlaan 18, 2104 SR  Heemstede.
Districtsco÷rdinator: M. Oud, Borinagestraat 19, 1827 DX Alkmaar.
Consul: Een consul is een raadgever. Hier kunt u terecht met allerhande vragen m.b.t. paddenstoelen. Districtsco÷rdinator (DC): De DC is verantwoordelijk voor een juiste verwerking van paddenstoelenmeldingen, zodat deze aan het gegevensbestand kunnen worden toegevoegd. Zowel de consul als de DC kunnen uw paddenstoelen determineren of u in contact brengen met deskundigen in uw omgeving.
Werkgroepen: Paddestoelenwerkgroep "De Noordkop" 

Contactpersonen:

Martijn Oud
Borinagestraat 19
1827 DX Alkmaar
Tel. (072) 561 84 80.

Meer informatie...
Houtzwammenstudiegroep Haarlem (KNNV) 

Contactpersoon:

Leo van der Brugge
Generaal Bothastraat 91
2021 JS Haarlem
Tel. (023) 5261584.

Meer informatie...