Overijssel

Consul: Mw. M. Jagers-Dikmans, Reelaan 13, 7522 LR  Enschede.
Districtscoördinator: A. Houter, De Maten 98, 8101 GE  Raalte.
Consul: Een consul is een raadgever. Hier kunt u terecht met allerhande vragen m.b.t. paddenstoelen. Districtscoördinator (DC): De DC is verantwoordelijk voor een juiste verwerking van paddenstoelenmeldingen, zodat deze aan het gegevensbestand kunnen worden toegevoegd. Zowel de consul als de DC kunnen uw paddenstoelen determineren of u in contact brengen met deskundigen in uw omgeving.
Werkgroepen: Voor informatie over activiteiten in Overijssel kunt u contact opnemen met Mw. M. Jagers-Dikmans of A. Houter.